Wat is hekserij?

opened book

Allereerst is hekserij een natuurreligie en valt onder het containerbegrip: Paganisme. In het Nederlands heet het ook wel ‘heidendom’. Omdat er nogal een negatieve klank aan heidendom kleeft, spreek ik liever van paganisme. Onder paganisme vallen alle natuurreligies die er…